Onderzoekscentrum Kind en Samenleving wil, via onderzoek en ontwikkeling, bewerkstelligen dat kinderen en jongeren – vanuit hun eigenheid – volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

 

Kind & Samenleving vzw

Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel

02/894 74 61  –  www.k-s.be – U kan ons hier mailen.