CoverVrijbuitersHoe gaan kinderen om met de organisatie van hun dagelijkse tijd? Wat betekenen ‘gezinstijd’ en ‘vrije tijd voor hen en hoe geven ze er zelf mee vorm aan?

Eten is echt wel het praatmomentje van de dag.

Thuis kan je beslissen wat je doet en hoe, en je mag zo hard spelen als je wil.

Met je sport wil je wel iets bereiken in je leven.

Dat is eens leuk, geen activiteiten, dan kunnen we spelen.

Het gezin, de kinderopvang, het vakantiespeelplein, de sportclub: allemaal geven ze de (vrije) tijd van kinderen een zekere organisatie. Kinderen gaan daar actief mee om, spelen in op kansen en trachten beperkingen te omzeilen. Zo geven ze die tijd mee vorm en kleur.

Over vrijbuiters en ankertijd onderzoekt hoe kinderen hun alledaagse tijd beleven en er zin aan geven. Nu eens zijn kinderen vrijbuiters, volop bezig hun tijd helemaal zelf vorm te geven. Dan weer zijn ze op zoek naar ankertijd: tijd die toelaat om zich geborgen te weten en zich thuis te voelen.

Vanuit het belevingsonderzoek dat hij de voorbije jaren bij Kind & Samenleving voerde over gezinstijd, georganiseerde vrije tijd en brede school, houdt auteur Johan Meire een pleidooi om kinderen en hun tijdsbeleving ernstig te nemen. Kinderen de tijd en ruimte gunnen om greep te krijgen op hun dagelijkse tijd, is in onze versnellende maatschappij een belangrijke manier om hun deelname aan de samenleving te ondersteunen.

Een boek over bedrituelen en alleen thuis zijn, over tactieken en verveling, over huiselijkheid en kampen bouwen.

Johan Meire (2013), Over vrijbuiters en ankertijd. De tijdsbeleving van kinderen onderzocht. Brussel: Kind & Samenleving. 238pp.

U kan het bestellen bij Kind & Samenleving door een mailtje naar info@k-s.be met uw naam, adres en de titel van het boek. Het boek kost 15 euro, verzendingskosten in België inbegrepen. Het boek is ook te bestellen via de verschillende landensites van Amazon.

Klik hier om de inhoudstafel en de inleiding van het boek te downloaden.